דף הבית ספרים צרו קשר English
 
 
 
"בית מצוינות לאומי" ("National Excellence House")
"מינהרת זמן" אשר ביציאה ממנה מחליט/ה העובר/ת בה כי למחרת בבוקר העבודה וכל פעולות החיים האחרות שלו/ה - כסנדלר/ית, כרופא/ה, כטכנאי/ת, כמוקדן/נית, כמורה, כספורטאי/ת, כחקלאי/ת, כנהג/ת וכדומה - תבוצענה בדרך משופרת (מניעתית/טובה) יותר מאשר הן בוצעו עד אתמול בערב, ועל ידי כך לשפר את המצוינות הלאומית ואיכות החיים של מדינה דמוקרטית. החלום והחזון הם שלכל מדינה דמוקרטית בעולם יהיה בית מצוינות לאומי משלה.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארגון מצוין
רק מי שמודד את תוצאות פעולותיו, יודע כמה הצליח. יחד עם זאת, הוא אינו יודע האם יכול היה להצליח יותר. כדי לדעת זאת, מומלץ לו שיתמקד בשני מישורים עיקריים: 1) לנתח את הסיבות שגרמו להיווצרותם של כשלים, ליקויים, תקלות ותופעות לא רצויות נוספות אחרות שמנעו ממנו להצליח יותר. 2) לתכנן פעולות שיפור ומניעה, המתבססות גם על הצלחות של אחרים באותו תחום, מעשה או פעולה. זאת, בתקווה שהאחרים מודדים את הצלחותיהם ומדווחים עליהן בצורה שמאפשרת ללמוד מהן.
תגובות: -1   צפיות: -1
טבלת הנחיות (GUIDE LINES) לסיקור נושא "כלכלת האיכות" לרמת איכות מנה"ר A

טבלת הנחיות (GUIDE LINES) לסיקור נושא "כלכלת האיכות" לרמת איכות מנה"ר A הפרק ההבהרות שלב א. שיטה (תשומות) 1. המודל לחישוב/ הנוסחה/ המתודולוגיה לראות את המודל לחישוב/ הנוסחה/ המתודולוגיה ואת שיטת החישוב המפורטת שנותנת את התוצאה הכוללת של "עלות האי- איכות". שיטת חישוב: עלויות כשל, הערכה, פחת בתהליך. 2. מקורות הנתונים ואמינותם לבקש פרטים על המקורות של הנתונים המשמשים בנוסחה, ולהשתכנע שהם אמינים. (למשל, זהות של נתון מסוים הנמצא ב- 2 מאגרי נתונים שונים). 3. פרק כללי המפרט את האחריות לכל שלב לעיין בנוהל "כלכלת איכות" של החברה ולוודא שהוא מפרט בעל התפקיד את האחראי/ת לכל שלב. 4. פרוט כל אחד מהשלבים לוודא שהנוהל מפרט כראוי את כל השלבים . שלב ב. יישום (תשומות + תפוקות): 1. משמעות והסבר שיטת החישוב האם המעורבים מבינים את המודל/ נוסחה- לשמוע הסבר מילולי על מרכיבי הנוסחה, המודל ועל חלקם בחישוב. 2. ברמת המבנה הארגוני לבקש פרוט של הפונקציות הארגוניות המשתתפות בנוסחה / במודל. למשל: חטיבת התפעול, חטיבת הפיתוח וכד'. 3. ברמה הפונקציונלית לבקש פרוט של הפונקציות התפקודיות / מקצועיות המשתתפות בנוסחה / במודל. למשל: מחסני חטיבת התפעול, קבוצות פיתוח התוכנה וכד'. 4. איזה בעלי תפקידים במערך הכספים, משולבים בתהליך לבקש פרוט בעלי התפקידים במערכת הכספים המשולבים בתהליך כגון: כלכלן ראשי, מנהל חשבונות ראשי וכד'. 5. דוגמאות לפעולות של מערך הכספים, בקביעת שיטת החישוב לבקש דוגמאות למעורבות פונקציות הכספים בקביעת המרכיבים השונים בנוסחה / במודל. 6. בהצגה חזיתית (פרונטלית) לראות דוגמאות של מצגות ממוחשבות שהוכנו לצורך הצגה חיצונית (פרונטלית) במפגשים בהם נדון נושא "כלכלת איכות". 7. באמצעות דוא"ל / אינטרנט לבחון דוגמאות להעברת מצגות של "כלכלת איכות" באמצעות דוא"ל (לאיזו תפוצה?) או באמצעות אתר אינטראנט פנים ארגוני. 8. בסקרי הנהלה בראשות המנכ"ל לראות דוגמאות של מצגות לכנס איכות/סקר הנהלה כלל חברה בראשות המנכ"ל. 9. הנוהל מוטמע בארגון לוודא כי בעלי תפקידים האחראיים מכירים את שלבי התהליך ובמיוחד את חלקם בתהליך. שלב ג. תוצאות (תפוקות): 1. דוגמאות לסיכומי סקר הנהלה, בהן מופיעות פעולות שיפור לראות דוגמאות של סיכומי סקר הנהלה (בראשות המנכ"ל) המתעדים החלטות לפעילות שיפור בתחומים שונים בהם "עלויות האי – איכות" במגמה שלילית. 2. דוגמאות לסיכומי דיונים אחרים, בהן מופיעות פעולות שיפור לראות דוגמאות של סיכומי דיון אחרים המתעדים החלטות לפעולות שיפור. 3. דוגמאות לפעולות שיפור שבוצעו בפועל, והשפעתן על המדד לבחון דוגמאות של החלטות שבוצעו / יושמו בפועל ומידת השפעתן על תוצאות החישוב של הנוסחה / המודל (מגמה חיובית בהשוואה בין תקופות שונות).