דף הבית ספרים צרו קשר English
 
 
 
"בית מצוינות לאומי" ("National Excellence House")
"מינהרת זמן" אשר ביציאה ממנה מחליט/ה העובר/ת בה כי למחרת בבוקר העבודה וכל פעולות החיים האחרות שלו/ה - כסנדלר/ית, כרופא/ה, כטכנאי/ת, כמוקדן/נית, כמורה, כספורטאי/ת, כחקלאי/ת, כנהג/ת וכדומה - תבוצענה בדרך משופרת (מניעתית/טובה) יותר מאשר הן בוצעו עד אתמול בערב, ועל ידי כך לשפר את המצוינות הלאומית ואיכות החיים של מדינה דמוקרטית. החלום והחזון הם שלכל מדינה דמוקרטית בעולם יהיה בית מצוינות לאומי משלה.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארגון מצוין
רק מי שמודד את תוצאות פעולותיו, יודע כמה הצליח. יחד עם זאת, הוא אינו יודע האם יכול היה להצליח יותר. כדי לדעת זאת, מומלץ לו שיתמקד בשני מישורים עיקריים: 1) לנתח את הסיבות שגרמו להיווצרותם של כשלים, ליקויים, תקלות ותופעות לא רצויות נוספות אחרות שמנעו ממנו להצליח יותר. 2) לתכנן פעולות שיפור ומניעה, המתבססות גם על הצלחות של אחרים באותו תחום, מעשה או פעולה. זאת, בתקווה שהאחרים מודדים את הצלחותיהם ומדווחים עליהן בצורה שמאפשרת ללמוד מהן.
תגובות: -1   צפיות: -1

1. ניהול האיגוד הישראלי לאיכות. ד"ר אברהם חולי, לשעבר סמנכ"ל לאיכות במירס תקשורת ובמוטורולה ישראל, שימש כיו"ר האיגוד במשך כ-5 שנים. האיגוד המונה כ – 1000 חברים אישיים וכ – 100 חברים מוסדיים. לאיגוד, שהוא עמותה, מטרות שהשגתן תביא לשיפור המצוינות הכוללת במדינת ישראל. 2. השתתפות בוועדת האיכות של מנה"ר/משהב"ט לטיפול בנושאי איכות של יצרנים וספקים למערכת הביטחון. בוועדה זו מייצג אברהם חולי את כלל התעשייה והשירותים של מדינת ישראל המספקים מוצרים ושירותים למערכת הביטחון. 3. התנדבות לפעילות "חשוב תעשייה" של התאחדות התעשיינים. במסגרת זו, הרצאות במערכת החינוך, ייעוץ והכוונה. 4. השתתפות בפעילות "חינוך לאיכות 2000 "כחלק מהפעילות הכוללת של "חינוך 2000". במסגרת זו התקיימו מספר פגישות עבודה, כולל עם נציגים של משרד החינוך. 5. מתן הרצאות למגוון רחב של ארגונים, הרוצים להטמיע תרבות של מצוינות כגון: תעשיה, מערכת החינוך, מערכת השירות הציבורי, צ.ה.ל, משטרה, מערכת הבריאות וכו'. 6. כתיבת מאמרים וכתבות בעיתונים שונים המופצים בתפוצה רחבה (עסקים, גלובס, שירות ציבורי וכד'). 7. השתתפות בפעילויות הקשורות בתקינה בנושאי איכות לסוגיהם. 8. השתתפות בתהליך שיפוט לקביעת הזוכים בפרסי האיכות בתעשייה – הלאומי ואיגוד האלקטרוניקה ובפרסי המצוינות במשאבי אנוש. כמו כן, חבר בוועדות לקביעת קריטריוני השיפוט. 9. השתתפות בצוות השיפוט של התחרות הארצית של צוותי שיפור במסגרת "פרס עובד ישראל " של עיתון מעריב המתבצע ע"י האגודה לצוותי שיפור איכות ופריון. משמש מזה מספר שנים כיו"ר ועדת השיפוט. 10.שיתוף גורמי תעשייה ושירותים בתחרויות צוותי שיפור של מוטורולה תקשורת T.C.S. (TOTAL CUTOMER SATISFACTION). ע"י כך, העמקת ההבנה והמודעות לאפשרויות הגלומות בעבודת צוות לשיפור הביצועים של הארגון. בנוסף – הדרכה, הכוונה וייעוץ למתעניינים בנושא. 11.התנדבות לצ.ה.ל (סא"ל במילואים) במפקדת אט"ל (אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה). השתתפות בדיונים ופעילות ייעוץ והדרכה בבסיסי צ.ה.ל. ככלל ובנושא "עלויות אי-איכות" כפרט. 12. השתתפות בוועדה לקביעת "מדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל". מטרת הוועדה להגדיר מדדי מניעה בתחום הבריאות ולהטמיע אותם ב-4 קופות החולים . 13.מעורבות, כיו"ר האיגוד הישראלי לאיכות, בהאצת תהליך הסמכות מעבדות שבעקבותיו תהיה מדינת ישראל בעלת מעמד בעולם כמדינה שתוצאות מעבדותיה מוכרות לצורך סחר בינלאומי. הדבר יחסוך גם זמן וגם סכומי כסף גדולים לארגונים הנאלצים לבצע את הבדיקות במעבדות בחו"ל. 14.סיוע לסטודנטים ולתלמידים בהכנת פרויקטי גמר באוניברסיטאות, במכללות ובבתי ספר במסגרת מסלול איכות. 15. יו"ר וועדות להגדרת מדדים לאומיים: "מדד למצוינת לאומית", "מדד להגינות/ אלימות בספורט", " מדד לטוהר המידות/ שחיתות" ו-"מדד לצדק/ אי-צדק חברתי".16. קטע מספר "אנשים יפים באמת" מתוך הספר "אנשים יפים באמת .pdf"