דף הבית ספרים צרו קשר English
 
 
 
"בית מצוינות לאומי" ("National Excellence House")
"מינהרת זמן" אשר ביציאה ממנה מחליט/ה העובר/ת בה כי למחרת בבוקר העבודה וכל פעולות החיים האחרות שלו/ה - כסנדלר/ית, כרופא/ה, כטכנאי/ת, כמוקדן/נית, כמורה, כספורטאי/ת, כחקלאי/ת, כנהג/ת וכדומה - תבוצענה בדרך משופרת (מניעתית/טובה) יותר מאשר הן בוצעו עד אתמול בערב, ועל ידי כך לשפר את המצוינות הלאומית ואיכות החיים של מדינה דמוקרטית. החלום והחזון הם שלכל מדינה דמוקרטית בעולם יהיה בית מצוינות לאומי משלה.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארגון מצוין
רק מי שמודד את תוצאות פעולותיו, יודע כמה הצליח. יחד עם זאת, הוא אינו יודע האם יכול היה להצליח יותר. כדי לדעת זאת, מומלץ לו שיתמקד בשני מישורים עיקריים: 1) לנתח את הסיבות שגרמו להיווצרותם של כשלים, ליקויים, תקלות ותופעות לא רצויות נוספות אחרות שמנעו ממנו להצליח יותר. 2) לתכנן פעולות שיפור ומניעה, המתבססות גם על הצלחות של אחרים באותו תחום, מעשה או פעולה. זאת, בתקווה שהאחרים מודדים את הצלחותיהם ומדווחים עליהן בצורה שמאפשרת ללמוד מהן.
תגובות: -1   צפיות: -1

1) "האיגוד הישראלי לאיכות": www.isq.org.il, לשונית "מצוינות" ולשונית "פורום"/ Software Quality/ ברכת מנהל הפורום. 2) צאל"ה( "צוותי אזרחים לשיפור החברה"): www.tseela.org.il ,לשונית "מי אנחנו". 3) "המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי": www.socialjustice.org.il, לשונית "תוכניות וצוותים"/ "הועד המנהל" או "צוות מדד ההדרה החברתית". 4) "חינוך לחברה רצויה": www.hevra-retsuya.org לשונית: "מי אנחנו". 5) "האגודה לצוותי שיפור": www.shipur.org.il, לשוניות "פעילות האגודה" ו-"הנהלת האגודה". באגודה זו אני משמש, מזה שנים רבות, כיו"ר ועדת השיפוט של התחרות הארצית. 6) "זינוק לדרך חדשה": www.zinuk.org לשוניות "אודות" ו-"אודות העמותה"/ מייסדים. 7) "צוות", ארגון גימלאי צה"ל: http://www.tzevet.org.il/Index.asp?CategoryID=112 , לשונית "אודות צוות" – המועצה הארצית. בשנים 2008-2011 8) "התנועה לאיכות השלטון": http://www.mqg.org.il/, לשונית "מי אנחנו", לשונית "אנשים בתנועה", לשונית "ועד מנהל", תת קבוצה "משקיפים". 9) "המועצה הציבורית לסטטיסטיקה": http://www.cbs.gov.il/reader/moatza/moatza_main.html , לשונית "חברי המועצה". 10) http://www.ican.org.il/Default.asp?sType=0&PageId=43345